Allspel 2024

Vad är ett allspel?

Ett allspel är en programpunkt där allmänheten bjuds upp på scen och framför ett par låtar tillsammans. Alla som vill spela eller sjunga är varmt välkomna att delta och det finns inga prestationskrav, man deltar på den nivån man är. Till Degebergastämmans allspel listast årets låtar nedan och man övar hemma. Innan allspelet börjar är det frivillig gemensam genomspelning, se plats och tid i programmet. Därefter ställer samtliga spelmän upp på parkeringen utanför hembygdsparken för att tillsammans marschera ner till dansbanan till tonerna av Marsch efter Lars Päng. Efter allspelet bjuds alla medverkande på en våffelbiljett som går att lösa ut i caféet. Allspelet leds av Lukas Arvidsson.

Allspel Barn riktar sig till de yngre spelmännen och inleder Degebergastämmans Barnstämma. Låtarna som ska spelas listas nedan och man över hemma eller med kulturskolelärare. Innan allspelet är det övning i Cirkustältet med paus för fika. Liksom söndagsallspelet tågar man gemensamt ner från Cirkustältet till dansabanan och framför ett par låtar. Ninni Carr leder Allspel Barn + övningen innan.

Allspel Unga följer samma princip som ovanstående allspel, gemensam övning och framförande leds av Ida Eriksson, ni tågar tillsammans med barnen ner för backen. Du väljer själv allspel efter dina kunskaper och det går jättebra att delta på alla om man vill. Efter Allspel BoU är det öppen scen för den som vill framföra något själv, tillsammans med en kompis, Ninni eller Ida.

Stora Allspelet

Öppet för alla

Innergården 16 juni kl. 13.00

Inmarsch från parkeringen ner till Dansbanan 14.00

Ledning av Lukas Arvidsson

ÅRETS ALLSPELSLÅTAR

Allspel Barn & Unga

Barn

Unga

  • Hoppvals efter Ola Lans
  • Slängpolska efter Lethin
  • Vals efter Ola Lans
  • Mormorspolskan

13.00 15 juni Cirkustältet

14.00 15 juni Intimtältet, i samband med Ungdomskursen

15 juni kl. 14.00 Dansbanan

15 juni kl 15.00 Dansbanna

Degebergastamman.se