Om

Degebergastämman har funnits sedan 1980 och är idag Skånes största spelmansstämma.

Arrangörsföreningen bakom stämman heter Spel- och Dansstugan Kristianstad.

Ordförande: Emma Arvidsson

Kassör: Mats Emanuelsson

Ledamöter: Malte Zeberg, Alva Bosdottir & Lukas Arvidsson

Revisor: Jan Mårtensson

Valberedning: Jenny Bengtsson & Åke Persson

Degebergastamman.se